FANDOM


SpecialMakeupFX-18

Trpaslíci jsou fiktivní rasou v J. R. R. Tolkienově mytologii o fantasy světě Středozemi. Elfové je nejčastěji označují jako Naugrim (zakrnělý lid) nebo Gonnhirrim (páni kamene). Trpaslíci se sami ve svém jazyce nazývají Khazâd.

Popis Edit

Trpaslíci jsou velice hrdí, stateční, silní a otužilí. Měří většinou od metru dvacet do metru padesát. Dožívají se v průměru dvěstě padesáti let. Jsou velkými řemeslníky, kováři a staviteli kamenných síní a staveb. Těží kovy v podzemí hor, nejznámějším příkladem je vzácný kov mithril z Morie. Velkou zálibu mají také ve zpracování železa, stříbra a zlata a ve výrobě zbraní. Nade vše milovali výtvory své práce, které žárlivě střežili. Vytvořili si vlastní řeč khuzdulštinu, kterou však žádné jiné plemeno Středozemě neznalo, protože si ji trpaslíci velice přísně střežili. Jedno z mála známých slov této řeči je označení pro trpaslíka - Khazâd.

Trpaslice Edit

O trpaslicích se toho v příbězích mnoho nevypráví. Někteří lidé si proto začali myslet, že trpaslíci sami rostou z kamene. Je známo, že trpaslic je mezi trpaslíky velice málo, pravděpodobně asi jen třetina celého národa. To vede u trpaslíků k velice pomalému populačnímu přírůstku. Trpaslice jen zřídkakdy opouštějí bezpečné úkryty pod horami. Když už jsou k tomu okolnostmi donuceny, jsou zjevem, hlasem, ale také oděvem natolik podobné svým mužským protějškům, že je jiné plemeno téměř nedokáže rozpoznat.

Původ Edit

Dwarf Lords
Sedm otců trpaslíků vytvořil samotný Vala Aulë, jelikož se již nemohl dočkat příchodu prvních Ilúvatarových dětí. Stvořil je silné a odolné, aby mohly odolat Morgothově zlé moci. Aulë ale nemohl vytvořit bytosti s vlastní svobodnou vůlí. Když stvořitel Ilúvatar uviděl Aulëho výtvor, přikázal mu, aby svou práci zničil. Podle předpovědi měli být totiž prvorozenými bytostmi Ardy elfové. Aulë se s žalem chystal své trpaslíky rozbít. Ilúvatarovi se však Aulëho pro lásku k jeho práci zželelo a tak ho zastavil a dal trpaslíkům vlastní fea a vtělil jim život. Aby však byla dodržena předpověď o prvorozených, bylo sedm otců trpaslíků uspáno a Aulë je rozmístil po celé Středozemi. Kvůli svému původu trpaslíci v pozdějších časech uctívali hlavně svého stvořitele Aulëho, kterému říkali Mahal.

Dějiny Edit

Probuzení Edit

Po zrození elfů u jezera Cuiviénen na východě v prvním hvězdném věku, procitli ve svých úkrytech v hlubokých slojích také otcové trpaslíků. Každý z praotců zbudoval ve svých horách velké sídlo, elfové však ve svých příbězích mluví pouze o třech nejznámějších, kterými byli Hadhodrond (Khazad-dûm), Belegost (Gabilgathol) a Nogrod (Tumunzahar). Nejdůležitější byl příběh Khazad-dûm, protože v něm sídlil Durin I., zvaný pro svůj dlouhý věk Nesmrtelný, který se stal Prvním otcem mezi trpaslíky.

První sluneční věk Edit

Elfové v Beleriandu se poprvé setkali s trpaslíky z Modrých hor v prvním věku. I přestože mezi oběma národy panovaly pouze vlažné styky, měli ze vzájemného obchodu obrovský užitek obě strany. Trpaslíci naučili Sindar výrobě ocelových zbraní a pomohli jejich králi Thingolovi zbudovat sídlo Menegroth, prý nejkrásnější místo Středozemě. V Belegostu se tenkrát začalo vyrábět slavné trpasličí brnění ze spojovaných kroužků a v Nogrodu sídlil nejslavnější trpasličí kovář všech dob Telchar.

Během Beleriandských válek bojovali trpaslíci z Ered Luin většinou na straně elfů proti Morgothovi. Největší slávu si u elfů vysloužil pán Belegostu Azagâl, který v Bitvě nespočetných slz vrazil meč do břicha Glaurunga, otce draků. Finrod trpaslíky nazývaný Felagund, využil pomoci Naugrim po roce 50, kdy staví své skryté město Nargothrond.

Trpaslíci si však nezasloužili pouze chválu. Asi v roce 505 zabíjejí kováři z Nogrodu krále Thingola, pro kterého pracovali na spojení silmarilu a Nauglamíru. Při útěku z Doriathu jsou téměř všichni pobiti. Zprávy o zabíjení doráží do Nogrodu. Nogrodští trpaslíci mysleli, že jejich kováři byli zrazeni. Na trestnou výpravu vyráží mocné trpasličí vojsko, které vyplení Doriath a uloupí Fëanorův klenot. Při ústupu do Ered Luin jsou však trpaslíci poraženi Zelenými elfy vedenými Berenem.

Po zániku Beleriandu na konci prvního věku ve válce hněvu, jsou trpasličí města v Modrých horách zničena a většina tamního lidu odchází na východ.

Druhý věk Edit

Trpaslíci z Nogrodu a Belegostu mířili většinou do nejslavnějšího trpasličího města Khazad-dûm. Moc města příchodem dalších trpaslíků ještě více vzrostla. Doly Khazad-dûm byly vykopány pod Mlžnými horami od východu k západu pod nejvyššími štíty hor Caradhrasem, Celebdilem a Fanuidholem. Naugrim objevili v hlubinách země kov mithril, z kterého vyrobili mnoho úžasných věcí. Po založení Noldorského království Eregion u západní brány Morie dochází k největšímu sblížení mezi oběma národy. Noldorští kováři však byli podvedeni Sauronem a po válce bylo jejich království zničeno. Sedmi dědicům trpasličích praotců byli Sauronem podstrčeny Prsteny moci. Temnému pánovi se však ani s jejich pomocí nepodařilo trpaslíky ovládnout. To ho rozzuřilo a požadoval prsteny zpět. Většinu z nich se mu opravdu podařilo získat a zbytek sežrali draci. U Naugrim vzbuzovaly prsteny pouze velkou touhu po zlatě a zneklidňovaly jejich srdce. Trpaslíci v Khazad-dûm uzavřeli před vnějším světem své brány. Jejich počet se začal pozvolna snižovat a nádhera města postupně bledla.

Třetí věk Edit

Dwarfguard
V Khazad-dûm za vlády Durina VI. roku 1980 třetího věku probouzejí trpaslíci, dolující v hlubinách země, balroga, který zabijí krále a vyhání Durinův lid z jejich města. Khazad-dûm se poté začala označovat jako Moria a stalo se z ní temné a nebezpečné místo obývané skřety. Trpaslíci po útěku z Morie osídlili horu Erebor, kde založili Království pod Horou. Usadili se také v Šedých a Železných horách. Měli problémy s draky ze severu, kteří jejich sídla přepadali a kradli jejich poklady. V roce 2589 vyplenil drak Šmak horu Erebor a zabil krále Dáina I.. Po smrti Durinova dědice Thróra u bran Morie došlo v letech 2793-2799 k válce mezi trpaslíky a skřety, která v roce 2799 vyvrcholila bitvou v Nanduhirionu, ve které byli skřeti poraženi. Trpaslíci však utrpěli taktéž vysoké ztráty a kvůli balrogovi si netroufnuli pokračovat do hlubin Morie. Část Durinova lidu poté odešla hledat nové domovy do Modrých hor.

Jak vypráví kniha Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, se výpravě vedené Durinovým dědicem Thorinem Pavézou a čarodějem Gandalfem podaří vyhnat draka a znovu založit Království pod Horou. V roce 2941 pak dochází ke krvavé bitvě pěti armád.

V roce 2989 vede Balin novou výpravu za znovuosídlením Morie. Na Elrondovu radu do Roklinky v roce 3018 přicházejí z Ereboru Glóin se svým synem Gimlim. Gimli je zvolen mezi členy Společenstva prstenu, které se vydává zničit Jeden prsten. Ve Válce o Prsten je Království pod Horou napadeno Sauronovými sluhy. Král Dáin II. zvaný Železná noha v boji padne, zničením Prstenu však Sauronova moc pomíjí a jeho sluhové jsou poté trpaslíky lehce rozehnáni.

Čtvrtý věk Edit

Ve Čtvrtém věku zakládá Gimli přítel elfů své království Aglarond, kam odvádí z Ereboru velkou část svého lidu. Sto let vládnul Aglarondu, než společně se svým přítelem Legolasem odplouvá přes moře do Valinoru, jako jediný ze všech trpaslíků tak spatří světlo Blažené říše. Další osud trpaslíků ve čtvrtém věku je nejistý. Je nepochybné, že jich však nadále ubývalo.

Trpasličí čeledi Edit

Dlouhovousáči - Byli nazývaní Durinův lid. Obývali nejslavnější trpasličí sídlo Khazad-dûm.

Odvážnoramenatí - Čeleď obývající města Nogrod a Belegost v Modrých horách.

Širokoramenatí - Čeleď obývající města Nogrod a Belegost v Modrých horách.

Černokadeřatí - Čeleď žijící na dalekém východě.

Kamennonozí - Čeleď žijící na dalekém východě.

Ztuhlovousáči - Čeleď žijící na dalekém východě.

Železné pěsti - Čeleď žijící na dalekém východě.

Drobní trpaslíci - Trpaslíci, kteří byli v pradávných časech zapuzeni ze svých domovů na východě. Kromě Mîma a jeho synů nikdy výrazně nepromluvili do dějin Středozemě.

Sídliště Edit

Mlžné hory

Hadhodrond (Khazad-dûm) později Moria

Erebor

Království pod Horou

Železné hory

Ered Mithrin

Ered Luin

Belegost (Gabilgathol)

Nogrod (Tumunzahar)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.