FANDOM


Thror 4

Thrór (2542 - 2790 T.v.) byl prvorozeným synem krále Dáina I. a po smrti svého otce se stal králem Durinova lidu. Jeho mladšími bratry byli Frór a Grór. Thrór odvedl část otcova lidu z Ered Mithrin zpátky do Ereboru , odkud jej však v roce 2770 vyhnal drak Šmak. Thrór s rodinou a malou družinou uprchl na Vrchnovinu. V roce 2790 se pouze se svým druhem Náranem odebral k východní bráně Morie . Byl usmrcen skřety a jeho smrt rozpoutala šestiletou válku mezi oběma rasami.

Nlct
The The Chronicles of Narnia Wiki wiki has a collection of images and media related to Thrór.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.