FANDOM


Cavallo bianco in campo verde

Rohan (ze sindarského Rochand), též Jízdmarka nebo jen Marka je království lidí ve fiktivním světě Středozem J. R. R. Tolkiena. Za vlády Gondorských králů byla země nazývána Calenardhon. Rohan je země luk a pastvin. Leží severně od svého spojence Gondoru a severozápadně od svého nepřítele Mordoru. Jeho obyvateli je původně severský národ Rohirů, kteří jsou známí jako sedláci, výborní jezdci a chovatelé koní.

GeografieEdit

Rohan se nachází na území přibližně uprostřed Středozemě. Na jihovýchodě tvoří jeho hranici s Gondorem Hraniční potok a ústí Entvy. Na východě hraničí s pohořím Emyn Muil a řekou Anduinou. Severní hranici tvoří řeka Lipava, okraj Fangornského lesa a jižní konec Mlžných hor. Z jihu je Rohan uzavřen Bílými horami. Jediným snadným přístupem do země je Rohanská brána mezi Mlžnými a Bílými horami, která tvoří její západní hranici. Rohanem protéká řeka Entva, vlévající se do Anduiny. Entva rozděluje zemi na Západní a Východní Polovinu.

Města a pevnostiEdit

Medulseld
Hlavním městem království je Edoras s palácem Meduseld. Dalšími významnými městy jsou Aldburg, původní město Eorla Mladého a Sněžná. V Helmově žlebu stojí od dob Númenorejců nejsilnější pevnost Rohanu Aglarond.

DějinyEdit

OsídleníEdit

Území Rohanu bylo osídleno mořeplavci z Númenoru ještě před jeho pádem. Muži ze Západu postavili v zemi pevnost Aglarond a věž Orthank. Po založení Gondoru byl do království začleněna celá země, tehdy nazývaná Calenardhon. Králové Gondoru ve 13. století Třetího věku navázali spojenectví s lidem žijícím v Rhovanionu. Ve 21. století se Éothéod, jeden z kmenů, přesunul z údolí Anduiny na sever na území mezi Mlžnými a Šedými horami. V roce 250 Gondorský vládnoucí správce Cirion požádal lid ze severu o pomoc proti útoku skřetů a divokých lidí z východu. Eorl Mladý tehdy nečekaně dorazil a v Bitvě na polích Celebrantu nad nájezdníky zvítězil. Jako odměnu dostal od Ciriona pláně Calenardhonu a založil zde svou Marku (království Rohan).

Dlouhá zimaEdit

Rohan
V roce 2758 vpadli do Rohanu Vrchovci vedení Wulfem a postupně obsadili celou zemi. Král Helm Kladivo ustoupil do jeskyní Aglarondu, kde se celou zimu bránil dokud nedorazili spojenci z Gondoru a posily z Šeré brázdy. Král Helm padnul, avšak Vrchovce se nakonec podařilo vyhnat ze země. Po korunovaci dalšího krále Fréaláfa se Saruman usadil v Železném pasu. Rohanů zbylo po krutých bojích a dlouhé zimě velice málo a nějaký čas trvalo než se z těchto těžkých ran zotavili. Čaroděj Saruman jim zpočátku pomáhal.

Válka o prstenEdit

Saruman však podlehnul pohledu do palantíru, kde se jeho mysl střetla se samotným Sauronem. Saruman začal tajně pátrat po Vládnoucím prstenu. Před válkou o prsten začal Saruman využívat své kouzelné moci a s pomocí Grími Červivce oslaboval krále Théodena. V roce 3019 vpadli Sarumanovi skřeti a zlí lidé do země. I přes počáteční vítězství v bitvách na brodech Želíze byla nakonec čarodějova vojska poražena v Bitvě u Helmova žlebu a díky entům a huornům byl zničen i Železný pas. Po těchto vítězstvích vedl král Théoden svou jízdu na pomoc Gondoru. Před obleženou Minas Tirith dojde k Bitvě na Pelennorských polích. Théoden v bitvě umírá, jeho neteři Éowyn se však podaří v souboji zabít samotného Pána nazgûlů. Théodenův synovec Éomér převzal po smrti strýce královský trůn a jel s Aragornem do bitvy u Černé brány.

Po zničení prstenuEdit

Po pádu Saurona zavládnul v Rohanu mír. Král Elessar obnovil pro Éoméra Cirionův dar a Éomér znovu složil Eorlovu přísahu. Rohanský král často doprovázel se svými jezdci krále Obnoveného království do bojů v dalekých zemích za jezerem Rhûn. Po Éomérově smrti nastoupil na Rohanský trůn jeho syn Elfwine Sličný.

PolitikaEdit

Spojenectví s GondoremEdit

Rohirrim1
Spojenectví mezi Rohanem a Gondorem vzniklo v roce 2510, když na Gondor zaútočili Východňané a skřeti. Díky vítězství na polích Celebrantu byl nepřítel odražen. Za pomoc daroval rohirům správce Cirion zemi Calenardhon a Eorl Mladý tehdy složil Eorlovu přísahu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.