FANDOM


Moria gate 1024

Moria je staré trpasličí město pod Mlžnými horami ve fiktivním světě Středozem J. R. R. Tolkiena. Město se objevuje v Pánovi Prstenů, Silmarillionu a v dílech vydaných z pozůstalosti, která popisují, jak Tolkien svou mytologii tvořil.

Původně se město nazývalo Trpasluj, v trpasličí řeči Khazad-dûm, v elfštině Hadhodrond. Název Moria nebo též Doly Morie znamenající „Černá propast“ nebo „Černá jáma“ (sindarsky mor – černý, iâ – jáma) místo získalo až poté, co z něj byli trpaslíci vyhnáni.

Popis Edit

Moria se nachází zhruba ve středu pásu Mlžných hor táhnoucích se od severu k jihu. Její obrovské síně byly stejně jako mnohá jiná starobylá trpasličí města vyhloubeny hluboko v zemí pod nejvyššími štíty Mlžných hor Caradhrasem, Celebdilem a Fanuidholem. Na východní i západní straně hor do města ústily dvě pevné brány. Na Západní bráně byl napsán nápis v elfském písmu tengwar a jazyce Sindarin tohoto znění:

Ennyn Durin aran Moria. Pedo mellon a minno. Im Narvi hain echant, Celebrimbor o Eregion teithant i thiw hin.

V překladu: Dveře Durina, pána (krále) Morie.Řekni přítel, a vejdi. Já, Narvi, jsem je vyrobil, Celebrimbor z Eregionu napsal tyto runy.

Nápis byl zhotoven z materiálu zvaného ithildin, neboli hvězdoluna, který vynalezl nejspíš už samotný Fëanor a jeho neobvyklou vlastností je to, že ve světle hvězd nebo měsíce září jasným světlem. Na vrcholku hor se k nebi tyčila Durinova věž. V dobách největší slávy byly síně Khazad-dûm plné bohatství a pod horami se těžil velice vzácný kov mithril. Po vyhnání trpaslíků (...ale trpaslíci byli moc chamtiví a kopali moc hluboko, až našli prastaré zlo [míněn poslední balrog], které je všechny zahubilo.) však město zpustlo, začaly v něm žít zlí tvorové a stalo se z něj nebezpečné místo.

Dějiny Edit

První věk Edit

Zakladatelem byl Durin Nesmrtelný jeden ze sedmi trpasličích praotců, kterého stvořil samotný Aulë. Po probuzení trpaslíků založil Durin síně v jeskyních nad jezerem Kheled-zaram ,,Zrcadlové jezero". Pro svůj dlouhý věk byl nazýván Durinem Nesmrtelným. Během Prvního věku vládlo v Trpasluji dalších pět vládců stejného jména. Po rozboření Thangorodrim a porážce Morgotha na konci Prvního věku se většina trpaslíků ze zaniklých západních měst Belegostu a Nogrodu přestěhovala právě do Khazad-dûm. Tím význam města ještě vrostl.

Druhý věk Edit

Během Druhého věku se na západ od Morie, v oblasti zvané Eregion, usídlili Noldor, kteří si říkali Gwaith-i-Mírdain, národ kovářů. Jejich vůdcem byl Fëanorův vnuk Celebrimbor. Mezi elfy a trpaslíky panoval čilý obchodní ruch. Elfové s pomocí Saurona ukovali Prsteny Moci a když elfové odhalili Sauronovy záměry a jeho pravou totožnost, Sauron s nimi svedl bitvu a téměř všechny je zničil. Roku 1697 Druhého věku, se Brány Morie uzavřely. Tamní trpaslíci tak žili bez kontaktu se zbytkem Středozemě.

Třetí věk Edit

Roku 1980 Třetího věku však při těžbě v jedné z bohatých žil mithrilu trpaslíci nechtěně vypustili zlého ducha balroga ze starých časů. V boji s nestvůrou padli postupně králové Durin VI. a Náin I.. Zbytek lidu, který boje přežil byl nucen uprchnout. Tehdy dostalo město název Moria. Od vyhnání trpaslíků tam žily Sauronovy stvůry a z Morie se stalo obávané místo.

Imgre
V roce 2790 Třetího věku se starý dědic Durinova trůnu Thrór sám se svým přítelem Nárem rozhodnul znovu vstoupit do rodiště svých předků. Vešel sám dovnitř otevřenou východní branou. Nár, který čekal venku, poté viděl, jak skřeti vyhodili ven tělo starého trpaslíka. Na Thrórově useknuté hlavě bylo vypáleno jméno skřetího vůdce Azoga. Nár zprávu o té pohaně donesl až do trpasličích sídel u Ereboru. Thrórův syn Thráin II. se velice rozlítil nad otcovou smrtí a svolal všechny možné bojovníky, aby se pomstil. Obrovské trpasličí vojsko pochodovalo k Morii. Roku 2799 se střetlo se skřety z Morie v bitvě v Azanulbizaru. V boji padli Thráinův bratranec Náin a vůdce skřetů Azog. Skřeti byli rozdrceni, avšak trpaslíci ztratili příliš mnoho mužů. V Morii se navíc nadále skrýval Balrog a ne všechny trpasličí rody měly zájem na jejím obsazení. Proto se trpaslíci rozešli a Morie zůstala nadále pustá. Další pokus o znovuosídlení Morie trpaslíky podnikla v letech 2989 až 2994 výprava vedená Balinem. Pokus opět skončil neúspěchem, neboť trpaslíci byli postupně pobiti skřety.

V knize Společenstvo prstenu Morií procházelo devět společníků - Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Pipin, Frodo, Smíšek a Sam. Společenstvo nemohlo dlouho projít západní bránou, protože jeho členové neznali heslo. Až pak si Gandalf uvědomil, že nápis špatně přeložili. Heslem bylo právě slovo přítel, sindarsky mellon. Výprava při průchodu městem objeví Balinův náhrobek a deník jeho výpravy. Dojde k boji se skřety a balrogem. Při souboji na můstku padne Gandalf společně s nestvůrou do hlubin. Zbytku společenstva se podařilo uniknout. Po svržení Saurona a konci Třetího věku je Morie očištěna od zla a na trůn nastupuje dědic trůnu Durin VII..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.