FANDOM


Mordor


Mordor je země v mytologickém světadílu anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena Středozemi. Její jméno znamená Černá země. Je známa především jako panství Saurona.

Geografie Edit

Mordor sousedí na západě s Gondorem. Ze tří stran je obklopena horami, ze severu Popelavými horami, na západě a na jihu jej obkružují Hory stínu.

ImagesCAR2L5A3
Přes tyto hory vedou dva průchody - hlavním vstupem do Mordoru je průsmyk Cirith Gorgor, který chrání Černá brána a Zubové věže. Tento vstup do Mordoru byl nejvíce střežen. V západním úseku Mlžných hor se nachází průsmyk Cirith Ungol. Je úzký a proto není tolik užíván, a to také proto, že v něm má doupě pavoučice Odula, která požírá všechny, kteří průsmykem chtějí projít. Za Černou bránou se rozkládá nevelká planina Udûn[1], jižně od ní pak rozlehlá ponurá rovina Gorgoroth, v níž se nachází centrum Sauronovy říše - Hora osudu (Orodruina) a věž Barad-dûr. Největší část Mordoru na jihu a východě zaujímá k zemědělství využívaná planina Núrn s jezerem Núrnen.

Dějiny Edit

Mordor sehrál důležitou úlohu v dějinách Středozemě. Na konci prvního tisíciletí Druhého věku založil Sauron v Mordoru své panství. Učinil tak nepochybně pro jeho přírodní charakter, neboť země obklopená horami sloužila jako velká pevnost a zároveň skrývala jeho plány. Po vykování Jednoho prstenu dokončil Sauron Barad-dûr a zahájil z Mordoru válku s elfy. O mnoho století později se však vzdal Númenorejcům a opustil Středozemi. Přispěl však ke zničení Númenoru (jak se vypráví v Silmarillionu) a opět se do Mordoru vrátil.

Mordor
V roce 3434 Druhého věku Poslední spojenectví elfů a lidí zbořilo Černou bránu, proniklo do Mordoru a oblehlo Barad-dûr. Sauron byl tehdy poražen, uprchl a také všichni jeho služebníci z Mordoru unikli. Počátkem Třetího věku, který následoval po Sauronově porážce byl Mordor neobývaný a na jeho hranicích hlídali Gondorští, aby zabránili Sauronovi v návratu zpět. Později však po velkém moru pohraniční pevnosti opustili a ihned je zabrali skřeti. Sám Sauron se na návrat dlouho připravoval a nakonec se s pomocí nazgúlů do Mordoru roku 2942 Třetího věku vrátil. Jeho nová porážka způsobená zničením Jednoho prstenu jej však nadobro z Mordoru vyhnala a posléze byli osvobozeni i jeho otroci pracující v Núrnu na zásobování jeho armád a planina Núrn jim byla odevzdána do užívání pod svrchovaností Gondorského království.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.