FANDOM


Tower5

Kniha třetí Edit

Třetí kniha sleduje osudy Aragorna , Legolase a Gimliho . Aragorn se na počátku rozhodne sledovat skřety , kteří s uneseným Smíškem a Pipinem směřují na západ do Železného pasu , sídla zlého čaroděje Sarumana . Než se jim to podaří, skřeti jsou pobiti jezdeckou družinou Rohirů, obyvateli Rohanu , království, přes jejíž území skřeti putují. Zajatí hobiti přitom nepozorovaně uniknou a dostanou se do blízkého lesa Fangornu, který je domovem entů, stromům podobných bytostí, které les opatrují. Na jednoho enta jménem Stromovous Smíšek s Pipinem narazí. Svým příchodem přimějí enty se sejít a reagovat na situaci, která se jich dotýká nepřátelským jednáním Sarumana , jehož sídlo s Fangornem sousedí. Hněv Entů nad Sarumanem konečně přeteče a Entové se s oběma hobity vydají k Sarumanovu sídlu, věži Orthanku , stojící uprostřed kruhu skal v Železném pasu. V Železném pasu si Saruman vybudoval rozsáhlé dílny, v nichž vyzbrojuje své vojsko skřetů, neboť dříve zatoužil po Jednom prstenu a snaží se jej získat místo Saurona (o tom se čtenář dozví z kapitoly o Elrondově poradě). Entové dílny v Železném pasu zničí a věž Orthank obklíčí (nemohou ji zničit), Saruman je polapen ve svém sídle.

Aragorn s Legolasem a Gimlim nedostihnou skřety dříve, než ti jsou pobiti Jezdci Rohanu. Se zajatými hobity se již nesetkají, zato se setkají s jednou rohanskou družinou, vedenou Éomerem , synovcem rohanského krále Théodena . S jejich pomocí se vydají hledat do Fangornu Smíška s Pipinem , narazí tam však na Gandalfa , který, jak se ukáže, v souboji s balrogem zemřel, ale nyní se vrací na svět ještě silnější, aby splnil svůj úkol – jako Gandalf Bílý .

Route taken in the two towers middle earth
Gandalf Aragorna s druhy odvrací od dalšího hledání hobitů a bere je s sebou do rohanského hlavního města Edorasu . Rohanský král Théoden je v zajetí vlivu svého rádce Grímy Červivce, ve skutečnosti Sarumanova sluhy, který měl Rohiry udržet v Sarumanově vlivu. Od Grímy osvobozený Théoden se následně s vojskem vydá do Železného pasu , aby skoncoval se Sarumanovou mocí. Saruman se pokusí Rohiry zničit svým vojskem Skurut-hai a ti jsou nuceni uchýlit se do staré rohanské pevnosti Hlásky v Helmově žlebu a v ní se bránit. Sarumanovo vojsko je nakonec zničeno a Gandalf s Éomerem se vydají přemoci samotného Sarumana. Ten se je nejprve pokusí silou své výmluvnosti svést na svou stranu, Gandalf mu proto odejme jeho moc. O Sarumanově porážce se okamžitě dozví Sauron (Saruman vlastnil vidoucí kámen, palantír , umožňující spojení na dálku, do něhož se podívá Pipin ) a vyšle jednoho z nazgûlů , aby k němu dopravil hobita, o němž je přesvědčen, že nese Jeden prsten . To byla předzvěst války, kterou Sauron hodlá rozpoutat, proto se Gandalf spěšně spolu s Pipinem vydává na cestu do Gondoru .

Čtvrtá kniha Edit

123px-Two-towers-cover
Čtvrtá kniha popisuje cestu Froda a Sama . Nedlouho po rozpadu Společenstva narazí na Gluma , tvora, který vlastnil Jeden prsten před Bilbem (blíže o tom v Hobitovi ). Glum sledoval Společenstvo od Morie , kde přebýval, neboť toužil prsten získat zpět. Frodo Gluma zkrotí a přiměje ho, aby mu ukázal cestu do Mordoru , kde již podle vlastních slov jednou byl. Glum Froda se Samem vede k Černé bráně Mordoru, Sauronovy říše (obklopené horami), ta je však silně střežena. Glum pak nabídne další cestu dále na jihu. Při jejím hledání narazí hobiti s Glumem na družinu Faramira , Boromirova bratra, který v tamní končině hlídá východní hranici Gondoru před Sauronovými zlými služebníky. Faramir se dozví o prstenu, který Frodo nese, a jelikož ví, o jaký prsten se jedná, málem po něm sám zatouží. Nechá však hobity pokračovat dál v cestě. Hobiti pod Glumovým vedením dojdou nakonec k průsmyku, kudy vede cesta do Mordoru. Vydají se jím vzhůru, až dojdou k podzemním tunelům, které ústí přímo v Mordoru za hřebenem hraničních hor. Glum je do tunelů zavede a potom zmizí. Glum totiž stále touží získat zpět Jeden prsten a doufá, že se Froda zbaví s pomocí Oduly , obrovské pavoučice, která tunely obývá. Odula skutečně hobity přepadne a svým jedem
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.