FANDOM


Arnor

Arnor nebo též Severní království byla říše Dúnadanů ve Středozemi J. R. R. Tolkiena založená Elendilem Vysokým v Eriadoru po pádu Númenoru. Hlavním městem říše byla Annúminas nedaleko jezera Nenuial. Název Arnor je sindarský a je odvozen ze slov ARA (vysoký, královský) a (N)DOR země. V době svého největšího rozkvětu Arnor zahrnoval téměř celou oblast Eriadoru mezi Bruinen,Gwathló a Lhûn a také oblast později známou jako Kraj. Obyvatelstvo se skládalo z Dúnadanů na západě a ze smíšených nebo původních národů.

ZaloženíEdit

Arnor byl založen Elendilem na sklonku Druhého věku (3320 D.v.), jehož synové Anárion a Isildur ve stejnou dobu založili také království Gondor. Historie obou království je propletená, Arnor i Gondor jsou známy jako Říše Dúnadanů ve Vyhnanství.

Ještě před založením Arnoru ve Středozemi žilo mnoho obyvatel Númenorského původu, neboť již za dob krále Tar-Meneldura a hlavně Tar-Aldariona začaly objevné plavby do Středozemě a někteří Númenorejci se tam usídlili natrvalo. Většina jich žila v přístavu Vinyalondë, později známém jako Lond Daer. Před příjezdem Númenorejců zde žili Edain a kolonisté se s původním obyvatelstvem brzy smísili. Arnor měl vždy výhodnější polohu než Jižní Království (Gondor), protože ležel blízko Gil-galadovi říše, která se nacházela za řekou Lhûn. Nicméně později, kdy Númenorejci padli pod Sauronův stín, přesídlili více na jih do přístavních měst jako Pelargir a Umbar.

Druhý král Arnoru Isildur (také král Gondoru) byl zavražděn skřety roku 2 Třetího věku v bitvě na Kosatcových polích. Jeho tři nejstarší synové zahynuli s ním, ale čtvrtý a nejmladší syn, Valandil, který zůstal v Roklince, přežil a stal se králem Arnoru roku 10 T.v.. Protože Valandil a ani jeho dědici nevznesli nárok na trůn Gondoru, zůstali říše Dúnadanů oddělené. Zatímco vládce Arnoru si udržel titul Vznešený Král, na jihu v Gondoru byl "pouze" Král.

Úpadek Edit

S vítězstvím v bitvě Posledního spojenectví dosáhla moc Arnoru vrcholu. Král Arnoru vládl všem zemím mezi pohořím Ered Luin a řekou Poros (jižní hranice Ithilienu, velmi blízko Mordoru). Po pohromě na Kosatcových polích se však říše začala pomalu blížit svému úpadku. Arnor se nikdy doopravdy nevzpamatoval z této zničující rány. Když na začátku Třetího věku přišel nový čas příležitosti a rozmachu Gondoru, Arnor se jen marně pokoušel získat zpět svou bývalou slávu a moc.

Občanská válka a rozdělení řiše Edit

Po smrti desátého krále Eärendura ( 861 T. v.), byl Arnor otřesen občanskou válkou mezi Eärendurovými syny. Nejstarší, Amlaith, žádal vládu nad celou říší, ale nakonec dostal jen část,a to Arthedain. Druzí dva synové měli spravovat království Cardolan a Rhudaur. Hlavní město Annúminas zůstalo neobydlené a stala se z něj ruina.

Rozdělení království odstartovalo úpadek Západních Dúnadanů. O hranice těchto tří království se vedli různé spory a bitky, ale vztahy mezi Arthedainem a Cardolanem zůstávali relativně pokojné. Avšak Rhudaur byl k ostatním říším nepřátelský a dostal se do konfliktu s Cardolanem o věž Amon Sûl a hlavně Palantír, který v ní byl umístěn.

Kolem roku 1300 T.v. povstal Černokněžný král Angmaru. Později se ukázalo, že to byl vůdce Nazgûlů, kteří byli po prvním svržení Saurona (3434 T.v.) rozehnáni Posledním Spojenectvím, nicméně přežili.

Pád Edit

Poslední vládci Rhudauru nebyli již Dúnadanské krve, byli to muži ve službách Angmaru. Za jejich vlády byl Rhudaur podřízený Angmaru a tím pádem i nepřítel Arthedainu a Cardolanu.

Angmar v roce 1409 T. v. Rhudaur anektoval. V této době království opustili Dúnadané i další obyvatelé. Nepřetržitá bitva s Angmarem zdecimovala vojska Arthedainu a Cardolan byl zničen krátce po roce 1409 T.v.

Království Arthedain zůstalo ubohým odrazem rozlehlé a mocné říše Arnor před rokem 861 T.v.. Arthedain byl zničen roku 1974 T.v. i přes vyhranou bitvu ve Fornostu, který díky spojenectví Elfů, sil Gondoru a zbývajících Arnorských vojsk zůstal svobodný. Obyvatelstvo Arnoru bylo téměř zdecimováno neustálými válkami. Ale v Kraji přežili Hobiti, Lidé zůstali v Hůrce a arnorští Dúnadané si vystavěli nové domovy na sever od elfské Roklinky, kde byli známí jako Hraničáři za Severu. S pomocí Elfů se ukryli před zbytkem Středozemě, ale stal se z nich izolovaný a potulný lid.

Obnovené královstvíEdit

Po návratu krále Aragorna II. Elessara byl Arnor včleněn do obnoveného dúnadanského království ve Středozemi. Annúminas se znovu stala hlavním městem Severního království. Po pádu Saurona se znovu stal Arnor bezpečným, ale zůstal méně hustě osídlen než Gondor na jihu. Kraj, který kdysi také spadal da Arnorského království, získal od krále Elessara nezávislost.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.